Privacyverklaring

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Bodilson acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.
Dit houdt onder meer in dat:
- wij geven duidelijk aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
- we beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- we zullen u eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
- wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op verzoek ter inzage te geven, te corrigeren of te verwijderen.

Bodilson is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-05-2018 14:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
Naam en adresgegevens
telefoonnummer
Facturatie adres
E-mailadres
Betalingsinformatie
Seks
Geboortedatum
IP adres

Register

Voor bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na aanmelding bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze paginagegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Orderverwerking

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze te verwerken. Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Verderop in deze privacyverklaring leest u hier meer over.

Advertentie

Naast de informatie op onze website kunnen wij u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten:
Per post
Per email
Via sociale media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatie gegevens

Indien nodig voor de service kunnen we locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op dit moment uw toestemming gevraagd.
Deze (locatie)gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieder te lezen.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Met hen hebben we strikte afspraken om te voldoen aan de Europese privacyregels. In onze webshop zijn Social Media Buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Koekjes **

Op onze webshop worden cookies gebruikt. Ook via door ons ingeschakelde derde partijen worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wordt uitgelegd waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webshop beschouwen wij als toestemming voor dit gebruik van Cookies. U bent vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt. Met derde partijen die Cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van Cookies en Applicaties. We hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties doen met de cookies wanneer ze deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen af ​​te handelen, inclusief garantie. Vervolgens bewaren wij gegevens maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. Daarna worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijk en wijzig uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een ​​gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een Cookie, dient u een kopie van de betreffende Cookie mee te sturen. U vindt deze in de instellingen van uw browser. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Bodilson BV

Hoofdweg 78 7371AK LOENEN
T +31 (0)88-4440600

Bedrijfsgegevens

KvK-nummer: 69725160
BTW nummer: NL857985413B01
IBAN: NL 73 INGB 0009047060
Nederland