Retouren

Niet tevreden? Binnen 30 dagen na ontvangst van je bestelling is het mogelijk om deze te retourneren.

1. Wachttijd

U heeft het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door middel van een ondubbelzinnige verklaring pdf (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) dat u de overeenkomst herroept. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot dan toe hebt gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om de oorspronkelijke transactie uit te voeren, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

GLS-verzending:
U kunt contact opnemen met onze medewerkers via het e-mailadres sales@bodilson.com. Vermeld in uw e-mail uw factuurnummer en adresgegevens. U ontvangt van de GLS een retourlabel. De GLS retourneert de goederen. Zodra het artikel deugdelijk, onbeschadigd en bij voorkeur verpakt in de originele verpakking retour is ontvangen, wordt het aankoopbedrag teruggestort. Dit gebeurt binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending. De kosten voor retournering bedragen €6,95 per pakket en worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag bij retournering.

3. Retourvoorwaarden

U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. U bent op tijd als u de goederen retourneert voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Artikelen die aan ons geretourneerd worden dienen indien mogelijk voorzien te zijn van de originele, onbeschadigde verpakking samen met een kopie van uw aankoopbewijs (bijvoorbeeld de factuur) en een zo volledig mogelijk ingevuld retourformulier. Klik voor de digitale versie pdf . Voor retouren dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice support@bodilson.com of Tel. 088-4440600

We sturen je een retourlabel van GLS. Retouradres:

BODILSON MAGAZIJN VSW
Tav. Afdeling Retouren
Transportcentrum 19
7547RT Enschede
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bij terugkomst in ons magazijn wordt het tapijt beoordeeld en wordt bepaald of het volledige bedrag of een bedrag met aftrek van waarde aan u wordt terugbetaald. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht. U ontvangt het bedrag uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de opzegging. Wij mogen echter wachten met terugbetaling tot wij het tapijt hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u het tapijt heeft geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerst valt.