Privacyverklaring

Privacygevoelige gegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt via onze webshop. Bodilson beschouwt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens als van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen van privacywetgeving. Dit betekent onder andere dat:
 • we duidelijk aangeven voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we via deze privacyverklaring;
 • we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • we u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • we passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • we uw recht respecteren om op verzoek uw persoonsgegevens ter inzage, correctie of verwijdering beschikbaar te stellen.

Bodilson is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan om dit goed door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-05-2018 14:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde informatie van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We slaan en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt, in het kader van de dienst die u heeft aangevraagd, of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt voor verwerking.

We gebruiken de volgende gegevens voor de doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring:
 • Naam en adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registratie
Voor bepaalde delen van onze webshop is het nodig dat u zich eerst registreert. Na registratie bewaren we de persoonsgegevens die u via de door u gekozen gebruikersnaam hebt opgegeven. We bewaren deze gegevens zodat u ze niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of als dit wettelijk vereist is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan bevoegde autoriteiten verstrekken.

Orderverwerking
Bij het plaatsen van een bestelling gebruiken we uw persoonsgegevens om deze te verwerken. Indien nodig voor een correcte afhandeling, kunnen we ook uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Hierover kunt u later meer lezen in deze privacyverklaring.

Advertenties Naast de informatie op onze website kunnen we u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten:
 • Per post
 • Per e-mail
 • Via sociale media

Contactformulier en nieuwsbrief
We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u wordt gevraagd verschillende gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen afhandelen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail vereist is voor een volledige beantwoording en afhandeling.

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de abonneelijst.

Locatiegegevens
Indien nodig voor de dienst kunnen we locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt u om toestemming gevraagd op het moment zelf. Deze (locatie)gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Hierop hebben we geen invloed. We raden u aan om de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieder te lezen.

Publicatie
We publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.

Verstrekking aan derden
We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. We hebben strikte afspraken met hen om te voldoen aan Europese privacyregels. In onze webshop zijn Social Media-buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

** Cookies **
Op onze webwinkel worden cookies gebruikt. Ook worden er cookies geplaatst via derden die door ons zijn ingeschakeld. Bij uw eerste bezoek aan onze webwinkel wordt een melding getoond waarin we uitleggen waarom we cookies gebruiken. Wij beschouwen uw verdere gebruik van onze webwinkel als toestemming voor dit gebruik van cookies. U bent vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt. We hebben afspraken gemaakt met derde partijen die cookies plaatsen over het gebruik van cookies en applicaties. We hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties doen met de cookies wanneer ze deze lezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe ze met cookies omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder hebben we Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot hebben we de IP-adressen geanonimiseerd.

Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bewaartermijnen De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen te verwerken, inclusief garantie. Daarna bewaren we gegevens maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is die langere opslag vereist (zoals de zevenjarige fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links aan onze webwinkel zijn gekoppeld. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier zullen behandelen. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt aanbevolen om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over toegang en wijzigingen aan (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek sturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport voor gegevens die we met uw toestemming gebruiken, of aangeven dat u wilt dat de verwerking van persoonsgegevens door ons wordt beperkt. Om misbruik te voorkomen, kunnen we u vragen om uzelf adequaat te identificeren. Als het gaat om toegang tot persoonsgegevens die aan een cookie zijn gekoppeld, moet u een kopie van de betreffende cookie meesturen. U kunt dit vinden in de instellingen van uw browser. Als de gegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen we u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Bodilson BV
Frankfurtstraat 41-43
1175 RH Lijnden
T +31 (0)88-4440600

Bedrijfsgegevens
KvK-nummer: 69725160
BTW-nummer: NL857985413B01
IBAN: NL 73 INGB 0009047060
Nederland